Beliggende i Sydgrønland ligger byen Narsaq cirka 8 km sydvest for Kvanefjeldprojektet.

Narsaq ligger i Kujalleq Kommune og har på nuværende tidspunkt omkring 1.550 indbyggere. Narsaq ligger 43 km fra Narsarsuaq Lufthavn og har adgang til fragt året rundt.

Narsaq blev oprindeligt grundlagt i 1830’erne som handelskoloni for den nærliggende by Qaqortoq.

Etableringen af en landingsplads i bugten ved siden af kolonien i 1880-tallet stimulerede den videnskabelige aktivitet i området. I begyndelsen af 1900-tallet havde geologiske kortlægninger af området indikeret forekomster af ekstremt sjældne sten og mineraler.

Den første store udvidelse af økonomisk/industriel aktivitet fandt sted kort efter afslutningen af andens verdenskrig, da folk fra hele Grønland kom for at arbejde på slagteriet og torskefabrikken.

MINEARBEJDE PÅ KVANEFJELD ER BLEVET OVERVEJET GENNEM MERE END 50 ÅR

NARSAQ fishing

 

Den danske atomenergikommission identificerede i 1955 uran på det sted, der i dag hedder Kvanefjeld. I løbet af de følgende 30 år var Narsaq regelmæssigt udgangspunkt for tekniske studier vedrørende Kvanefjeld. Dette indebar at føre en skakt 860 m ned gennem midten af ressourcen for at indhente materiale til forsøg med minearbejde.

Arbejdet med Kvanefjelds aflejring blev afsluttet i 1983 efter en beslutning imod at udnytte uranressourcerne på Kvanefjeld.

I 5 feltsæsoner fra 2007 til 2011 har Greenland Minerals gennemført 60.000 m boring og tilhørende aktiviteter på Kvanefjeld. Siden 2011 har selskabet samlet omfattende miljødokumentation og har gennemført økonomiske, sociale og miljømæssige undersøgelser vedrørende projektet.