At opnå og bibeholde en licens til at operere er central for vores forretningsstrategi og er i overensstemmelse med vores interessenters forventninger.

Et stærkt forhold til samfundet er afgørende, og derfor har vi etableret os med udgangspunkt i en partnerskabsmodel, der involverer:

 • rådgivning
 • gennemsigtighed
 • deltagelse
 • støtte
 • respekt 

Vi har en balanceret og velovervejet tilgang til at drive vores virksomhed og samtænker økonomiske, miljømæssige og sociale overvejelser i alle vores beslutninger.

Det er vores mål at levere langsigtede fordele til alle interessenter og samtidig bevare en god balance med sociale og miljømæssige værdier.

Greenland Minerals vision er at efterlade en positiv arv, der rækker længere ud i fremtiden end minens levetid.

Greenland Minerals er et engageret medlem af lokalsamfundet. Vi har en lang tradition for engagement med alle vores interessenter. Vi udfolder vores engagement på mange forskellige måder.Åbne dage for lokalsamfundet

 • Åbne dage for lokalsamfundet
 • Workshops for interessenter
 • Offentlige møder/fora
 • Individuelle møder med interessenter
 • Præsentationer på Råstofskolen i Sisimuit
 • Træning i minefærdigheder sammen med boremandskab

Det er en af virksomhedens vigtigste roller at fremme udviklingen af et stærkt lokalsamfund gennem udviklingen af infrastruktur og karriere- og forretningsmuligheder.

Ansvarlighed for miljøet i det område, hvor projektet ligger, er en vigtig del af vores forretning. Vi forstår den betydning, som vores aktiviteter kan have, og at minimere risici er vil være afgørende for alle vores beslutninger. Vi er forpligtet til at styre vores indvirken på miljøet med samme kompromisløshed som andre vigtige aspekter af vores forretning.

Vi forpligter os til:

 • at agere i overensstemmelse med de bedste principper for bæredygtig udvikling
 • at sikre, at værdifulde naturlige ressourcer bevares og anvendes bæredygtigt
 • at minimere affald og maksimere genbrug
 • omhyggeligt at administrere input til og output fra processen
 • at sikre, at påvirkede områder genvindes som bæredygtige økosystemer og aktiver for fællesskabet
 • at opmuntre til grundige eftersyn af vores miljøpraksisser

 

Trivsel blandt vores medarbejdere og i lokalsamfundet er centrale aspekter for integritet, velstand og bæredygtighed. Et sikkert arbejdsmiljø og at tilskynde til en sund livsstil vil være en del af vors indsats for at indfri vores produktionsmål og finansielle mål.

Vi forpligter os til:

 • at lede, uddanne og styre arbejdsstyrken i en arbejdskultur med fokus på sikkerhed
 • at implementere et omfattende sikkerhedsstyringssystem
 • at støtte en sund livsstil blandt vores medarbejdere og i lokalsamfundet